Lijst van publicaties  

 • ‘Die Majakowskij-Texte im Requiem’ (Bernt Alois Zimmermanns Lingual Requiem für einen jungen Dichter’), in: Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik (Hrsg. Gerd Labroisse), Band 5 (1976), pp. 91-103
 • ‘The Semantic gesture and The Guinea Pigs’, in: Voz'mi na radost'. Festschrift for Jeanne Van der Eng-Liedmeier, Amsterdam 1980, 309-323
 • ‘Introductory Observations on the Concept of ''Semantic Gesture''’, in: Russian Literature XX-IV, Amsterdam 1986, 381-422
 • ‘Václav Havels morele strijd om het bestaan’, in: Bzzletin 140 (november 1986), 66-72
 • ‘Die Beschreibung eines Kampfes. Bemerkungen zur Václav Havels Largo desolato’, in: Festschrift für Herta Schmid, Amsterdam 1989, 21-32
 • ‘Václav Havels Versuchung, oder ein Versuch den Verführer zu verführen’, in Russian Literature XXXIII-II/III, Amsterdam 1993, 299-318
 • ‘‘Semantische Geste’ und Ritualisierung bei B. Hrabal’, in Dutch Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists, Bratislava 1993, 257-268
 • ‘Symbolisme in de Tsjechische landen’, in Bzzlletin 236-237, mei/juni 1996, 84-93
 • ‘Zur Rezeption des Romans Das Leben mit dem Stern, in Russian Literature XXXVII-IV, Amsterdam 1995, 561-578
 • ‘Praag: Kafka, Hašek en Hrabal’, in Tijdschrift voor Slavische Literatuur, nr. 24 (1998), 26-32
 • ‘Een groteske dood. Hrabals drang tot zelfdestructie’, in Armada, jg. 4 (1998), nr. 13, 73-79
 • ‘Het beeld van de Tsjechische literatuur in Nederland’, in Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, R4 Sonderheft, Brno 1999, 227-244, met lijst van vertalingen
 • Voorwoord (met Wil Hansen) en de vertaling van diverse verhalen uit het Tsjechisch, in: Praag en het fin de siècle, Meulenhoff, Amsterdam 1999
 • ‘Een bierslempende Icarus’, in De Parelduiker, jg. 1 (1997), nr. 2, Amsterdam, 15-23
 • Vertaling en nawoord van Bohumil Hrabal: ‘Beeldschone Poldi', in De Revisor, Amsterdam 2000, 5-19
 • ‘Ambivalentie en ambiguïteit in Comenius’ "Het labyrint"’, in: Acta Comenii, Amos V, Universitas Carolina Pragensis, feestbundel voor Olga Krijtová, Praha 2001, 71-82
 • ‘Lof der Tsjechische zotheid’, nawoord in: De lotgevallen van de brave soldaat Švejk, Pegasus, Amsterdam 2001, 863-876
 • ‘Een vragenlijst als roman (Gruša)’, in Raster 93, Amsterdam 2001, 116-127
 • ‘De verdwijntruc’ (over Mácha en Mickiewicz:), in: Tijdschrift voor Slavische Literatuur 30 (2001), 42-50
 • Nawoord bij Bohumil Hrabal: De toverfluit, Bert Bakker 2002
 • ‘Van corrigeren tot liquideren’, in: Armada, Nr. 25, Amsterdam 2002, 72-84
 • ‘Onder getuigen van oude tijden’, in: De Parelduiker, jg. 9 (2004), nr. 2, 34-43
 • ‘Kaïn en Hrabal’, in Praagse Perspectieven 3 (2005), 77-91 (zonder vertaling); verkorte versie in Tijdschrift voor Slavische Literatuur (2005), nr.42, 11-17 (met gedeeltelijke vertaling van 'Kaïn'); Tsjechische versie in: Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků, III. Kongres světové literárněvědné bohemistiky, Praha 2006, 450-461
 • ‘Censorship in the ČSSR. Hrabal 's "Jarmilka": a Suitable case for Treatment’, history of the literary cultures of East-Central Europe III, Marcel Cornis-Pope, John Neubauer [Eds.], John Benjamins Publ. Comp. 2007, 101-111
 • ‘Bohumil Hrabal. Grensgeval’, Armada (2008); Tsjechische versie in: NE-BE 3 (2008)
 • ‘Landschap in Hrabals Harlekijntjes miljoenen’, Praagse Perspectieven 5, Praag 2008, pp. 463-478. ‘The Landscape in Hrabal’s Harlequin’s millions’, in [Eds. E. de Haard, W. Honselaar et al.] Literature and Beyond. Festschrift for Willem G. Weststeijn, POES[1] 11, Pegasus, Amsterdam 2008, 419-435
 • ‘De praktiserende filosoof’, nawoord bij de vertaling van L. Klíma: Het lijden van vorst Sternenhoch, Coppens & Frenkes, Amsterdam 2009, pp. 197-206
 • Karel Čapek: Prenten van Holland (vertaling en nawoord) Voetnoot, Antwerpen 2009
 • ‘Richard Weiner: de Tsjechische Kafka?’, nawoord bij Richard Weiner: Een stem door de telefoon (vert. Hank Geerts), Voetnoot, Antwerpen 2009, pp. 41-61
 • Terugblik voor de toekomst. Regressus ad futurum. K.M. over Tsjechische literatuur (Verzameling van belangrijkste artikelen tot dan.), POES 16, Pegasus, Amsterdam 2009
 • ‘Vnitřní prostory v Hrabalově románu Harlekýnovy miliony’, in: Percepce v literárním díle (IV. Kongres světové literární bohemistiky), Ústav pro českou literaturu, Praha 2010, pp. 307-316
 • Abbé Appliqué: De kunst van het neuken (vertaling en ‘Naspel’) Voetnoot, Amsterdam, 2010
 • ‘Karel Hynek Mácha. Gedichten’ (met inleiding), Tijdschrift voor Slavische literatuur 56 (2010), pp. 24-30
 • ‘Erotica in de Tsjechische literatuur: De kunst van het…, Tijdschrift voor Tsjechische literatuur 56 (2010), pp. 30-36
 • ‘Oude Tom Poes alias Macíček’, in: Praagse Perspectieven 6, Praag 2010, pp. 169-181
 • ‘Benoeming bij het creatieve proces van schrijven en vertalen’, in: Between East and West. Festschrift for Wim Honselaar, POES 20, Pegasus, Amsterdam 2012, pp. 451-463
 • ‘Erben, ruim tweehonderd jaar springlevend, Tijdschrift voor Slavische literatuur 62 (2012), pp. 58-65
 • ‘Op zoek naar liefde, vrede en harmonie. Van Eeden, Miloš Seifert en Tagore’, in: Van Eeden tot heden, Gent 2013, pp. 241-257
 • ‘Božena Němcová’s “Noc na chorach”’, Tijdschrift voor Slavische literatuur 64 (2013), pp. 59-69
 • ‘Erben springlevend (2)’, Tijdschrift voor Slavische literatuur 65 (2013), pp.35-40
 • ‘Jiří Weil. De reis naar Alma-Ata, Tijdschrift voor Slavische literatuur 65 ( 2013, pp. 40-46
 • ‘Havlíček in Rusland’, in: To the Point. Festschrift for Eric de Haard, POES 22, Pegasus, Amsterdam 2014, pp.199-217
 • ‘Adagio lamentoso’, in: Via Hrabal. Kniha vzpomínek, Novela bohemica, Praha 2014, pp. 140-143
 • ‘Het jaar van de Praagse Lente’, in Tijdschrift voor Slavische literatuur 68 (20140), pp. 3-6
 • ‘Jiří Weil in Moskou’, in: Tijdschrift voor Slavische literatuur 68 (2014), pp. 63-64
 • ‘Hašek en Švejk in de wereldoorlog’, in: Tijdschrift voor Slavische literatuur 69 (2014), pp. 3-6
 • ‘Václav Havel, Protest’ (vertaling), in: Tijdschrift voor Slavische literatuur 70 (2015), pp. 41-59
 • ‘Vertaalperikelen’, in: Tijdschrift voor Slavische literatuur 72 (2015), pp. 56-62
 • ‘Ambivalenz und Ambiguität im Labyrinth des J.A. Comenius’, in: Gewalt sei ferne derDingen! Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius, Springer VS, 2016, pp.349-355. (Zie ook Ned. versie 2001)
 • ‘Edgar de Bruin & Emil Hakl’, in: Tijdschrift voor Slavische literatuur 73 (2016), pp. 66-69
 • ‘Hrabal en de drank’, in: Tijdschrift voor Slavische literatuur 75 (2016), pp. 34-39
 • ‘Hrabal en de klassieke muziek’, in: Definitely Perfect. Festschrift for Janneke Kalsbeek, POES 29, Pegasus, Amsterdam 2017, 387-405
 • ‘Slowaakse literatuur’, in: Tijdschrift voor Slavische literatuur 76 (2017), pp. 66-70
 • ‘De Oktoberrevolutie in de Tsjechische literatuur’, in Tijdschrift voor Slavische literatuur 77 (2017), pp. 41-53
 • 'Vladislav Vančura': TSL 77, okt. 2017, 53-57
 • ‘Debuut Guinese biggetjes’, in: Tijdschrift voor Slavische literatuur 78 (2017), pp. 35-40
 • ‘In memoriam Pavel Šrut’ (Inleiding en poëzie), in: Tijdschrift voor Slavische literatuur 79 (2018), pp. 55-65
 • ‘Milan Kundera en de klassieke muziek’, in: Tijdschrift voor Slavische literatuur 80 (2018), pp. 43-49
 • ‘O, die hondsche Diogenes’, in: Leaving the Stage. Festschrift for Jenny Stelleman. POES 34, Pegasus, Amsterdam 2019, pp. 183-201
 • ‘Božena Němcová. “De zwaan”’ (inleiding en vertaling), in Tijdschrift voor Slavische literatuur 82 (2019), pp. 41-48
 • ‘Kratochvils God versus Kundera’s god’, in: Tijdschrift voor Slavische literatuur 83 (2019), pp. 65-71
 • ‘Olga Stehlíková. Gedichten’, in: Tijdschrift voor Slavische literatuur 83 (2019)
 • ‘Karel Čapek, De witte ziekte (inleiding en vertaling fragm.), in: Tijdschrift voor Slavische literatuur 84 (2020), pp. 3-8
 • Alena Mornštajnová, Hana (inleiding en vertaling fragm.), in: Tijdschrift voor Slavische literatuur 84 (2020), pp. 9-23
 • ‘Marek Šindelka’s Klimaatverdriet’, (TSL 86, april 2021), 40-44
 • ‘Józef Wittlins Het zout der aarde vs. Jaroslav Hašeks De lotgevallen van de brave soldaat Švejk’, TSL 87, sept. 2021, 36-39
 • ‘Comenius en Amsterdam’ (Pegasus 2022): in Jan Amos Comenius, vier eeuwen voetsporen in Nederland. (Red. Pieter J. Goedhart, Jan C. Henneman, Kees Mercks), 79-90

POES: Pegasus Oost-Europese Studies
_______________________________________________________________________________________________

Recensies

 • Pavel Juráček: Een straat zonder ambitie (TSL 76, mei 2017), 79-80
 • Egon Hostovský: de missie (TSL 79, mei 2018), 77-79
 • Jaroslav Rudiš: Het volk boven (TSL 79, mei 2018), 79-80
 • Karel Čapek: Hordubal (TSL 83, dec. 2019), 93-94
 • Idem: Dasja (TSL 83, dec. 2019), 95-96
 • Marek Šindelka: Blijf bij ons (TSL 83, dec. 2019), 96
 • Egon Hostovský: De schuilplek (TSL 86, april 2021), 79-80
 • Jáchym Topol: Een gevoelig mens (TSL 87, sept. 2021), 78-85
 • Michal Ajvaz: De andere stad (TSL 88, dec. 2021, 78-80

Zie verder in Literair weblog Tzum: Wittlin, Čapek, Ajvaz, Šindelka, Pánek, Breukers